Privacyverklaring

EasyDriving toetst de betrouwbaarheid van personen die zich inschrijven voor de service van EasyDriving. Deze toetsing wordt uitgevoerd door RentalCheck.

Wat is RentalCheck?

Het gebruik van RentalCheck geeft informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van personen en/of bedrijven. RentalCheck is speciaal ontwikkeld om het aantal fraude gevallen binnen de verhuur- en leasebranche te verminderen.

Hoe werkt RentalCheck?

RentalCheck voorziet verhuurbedrijven van informatie ter beoordeling van de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van personen en/of bedrijven. Bij het aangaan van een huurovereenkomst controleert het autodeelbedrijf EasyDriving de geldigheid van de juistheid van uw n.a.w. gegevens, uw kredietwaardigheid en betaalgedrag van u als persoon en/of het bedrijf.

Welke gegevens gebruiken we?

Persoonsgegevens

 • Initialen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Adresgegevens

 • Postcode
 • Huisnummer
 • Toevoeging

Documentgegevens

 • Rijbewijsnummer
 • Vervaldatum rijbewijs

Doel van de controle

Diefstal en fraude in ons bedrijf terug te dringen, zodat:

 • onze (verzekering)premies weer acceptabel worden, waardoor;
 • onze huurtarieven voor u aantrekkelijk blijven;
 • wanbetalingen, en daarmee een mogelijk faillissement en flinke verliezen, voorkomen kunnen worden;
 • en onze deelauto's altijd voor u beschikbaar zijn.

De uitgebreide persoonscontrole van RentalCheck controleert:

 • Welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres;
 • Het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode.

Daarnaast worden met de controles vragen beantwoord, als: welke betalingservaringen zijn er bekend van de opgegeven persoon? Is deze persoon in aanraking geweest met een deurwaarder of incassobureau? Is deze persoon betrokken bij faillissementen, insolventies of ondercuratelestellingen?

Dat levert de volgende resultaten op:

Kredietwaardigheidstoetsing

 • Persoon
 • Adres
 • Postcode
 • Persoon- en adresgegevens
 • Tenaamstelling
 • Adresonderzoek
 • Adresvalidatie
 • Adresinformatie
 • Telefoonnummervalidatie
 • Faillissementen en insolventies
 • Ondercuratelestellingen

Wat zijn de gevolgen van de controle?

EasyDriving kan, in geval van beperkte betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van personen

 • Weigeren om aan u te verhuren;
 • Borg vragen;
 • Uitzonderlijke betalingsvoorwaarden eisen;
 • Volledige betaling per pin of overboeking vooraf eisen.

Let op: indien er sprake is van beperkte betrouwbaarheid of kredietwaardigheid van personen, neemt EasyDriving altijd persoonlijk contact op met u om gezamenlijk te bespreken of, en eventueel met welke aanvullende maatregelingen, we uw aanmelding verder in behandeling nemen.