Over EasyDriving

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Initiatieven van inwoners en bedrijven worden van harte ondersteund en met een krachtige impuls wordt er vaart gezet achter de transitie naar duurzame mobiliteit. Alles met één aansprekend doel: een omgeving creëren waarin het prettig is om te wonen, werken en leven - en tegelijk voldoende mobiel te blijven.

EasyDriving draagt bij aan deze transitie door het gebruik van elektrische deelauto’s te stimuleren en te faciliteren. EasyDriving wordt ondersteunt door OnzeAuto en levert maatwerkoplossingen, waarmee groepen bewoners en ondernemers één of meer elektrische auto’s met elkaar kunnen delen. De diensten van EasyDriving zijn bovendien sterk schaalbaar, waardoor we de vraag naar meer auto’s en daarmee samenhangende diensten goed kunnen volgen.

EasyDriving kenmerkt zich door het delen van een auto in besloten kring. Hierbij kan gedacht worden aan dorpen, wijken en buurten, maar ook aan wooncomplexen of een centraal gelegen parkeergarage in steden. De kring gebruikers is beperkt tot lokale bewoners, die elkaar kennen, of elkaar dan leren kennen. Het biedt de kleinere dorpen mogelijkheden, omdat het voorzieningsniveau daar lager ligt en het Openbaar Vervoer daar minder toereikend is. Ook in steden, die opgedeeld kan worden in woonwijken en buurten, biedt EasyDriving mogelijkheden voor het gedeeld gebruik van een auto.

De impact is groot: het delen van elektrische auto’s verlaagt de parkeerdruk, creëert ruimte voor meer groen, het draagt bij aan een beter milieu, versterkt de sociale verbinding, is sterk kostenbesparend voor de gebruikers en het biedt een uitgelezen kans voor ondernemers en particulieren om tegen redelijke kosten een bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Noord-Nederland. Zo maken we samen het verschil!

We laten de voordelen kort de revue passeren.

Goed voor het milieu

Een elektrische deelauto van EasyDriving veroorzaakt geen geluidsoverlast en reduceert de CO2 uitstoot, zeker als we het laden van de auto’s kunnen koppelen aan groen opgewekte energie. Samen met onze partners hebben we alle oplossingen hiervoor in huis. Bovendien leidt autodelen tot bewustere keuzes ten aanzien van vervoer, zodat autodelers vaker kiezen voor lopen, fietsen of het Openbaar Vervoer.

Meer ruimte op straat

Elke 4 tot 10 auto’s met verbrandingsmotor kunnen vervangen worden door een deelauto van EasyDriving. Dat zijn vooral (tweede) auto’s die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden en dus vaak meer dan 23 uur per dag stil staan. Door deze auto’s voor de incidentele ritten te vervangen, ontstaat er veel meer ruimte op straat.

Sociale verbinding

Elke deelauto wordt in principe gedeeld in de buurt. Als een auto in een enkel geval niet beschikbaar is, kan de auto van een naburige buurt gebruikt worden. Het is mogelijk om mensen die niet meer kunnen of mogen rijden te laten vervoeren door vrijwilligers, die als dank voor hun goede werk gratis kilometers ontvangen.

Sterk kostenbesparend

Een elektrische auto lijkt duur, maar is in het gebruik juist heel goedkoop. Door het uitgekiende businessmodel van EasyDriving en de scherpe contracten van OnzeAuto en haar partners, besparen gebruikers van onze deelauto’s tot wel € 1.500,- per jaar, of meer, ten opzichte van het bezit van een eigen auto, zelfs als die al wat ouder is. De tarieven van EasyDriving zijn bijzonder laag.

Concrete toepassingen voor het delen van elektrische auto’s

De elektrische deelauto’s van EasyDriving kunnen op allerlei manieren worden gebruikt in de dorpen en stadwijken van Noord-Nederland. We noemen een paar concrete voorbeelden.

Delen in een straat of woonwijk

Met een deelauto van EasyDriving kun je als bewoner een auto delen met je buren. Als gebruiker verzamel je een kring van 4 tot 6 buurtgenoten, met wie je graag de auto zou willen delen. Samen met je buren kun je op deze manier gemakkelijk gebruik maken van de gezamenlijke deelauto van EasyDriving. De deelauto wordt ook vaak gebruikt door gebruikers die op vakantie gaan naar het buitenland.

Delen in een wooncomplex

Flats en appartementengebouwen bieden een ideale kans om samen auto’s te delen. Het vermindert het aantal benodigde parkeerplaatsen, en geeft daarmee meer ruimte om te leven. Wij zien veel belangstelling voor deze vorm van delen.

Delen in een zorgcomplex

Voor ouderen die niet meer kunnen of mogen rijden wordt door EasyDriving een concept ontwikkeld, waarbij ouderen de auto (laten) reserveren en vrijwilligers in de auto rijden. De dankbaarheid van ouderen is groot en als blijk van waardering kunnen de vrijwilligers ook nog gratis kilometers in de deelauto ontvangen.

Andere vormen van delen

We bieden onze deelauto’s ook voor bedrijven aan. Bedrijven die hoge vaste kosten betalen aan leaseauto’s elke maand, kunnen de overstap maken om gebruik te maken van deelauto’s. Er zijn verschillende bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein die gezamenlijk gebruik maken van de deelauto. Ook voor gemeenten is de deelauto een goed alternatief voor de gemeentelijke auto’s om ambtenaren te voorzien van ritten.

Samen van start in het noorden!

WWe willen de mogelijkheden graag toelichten als er belangstelling is door bewoners of bedrijven. De keuze van de auto staat vrij. Mocht de auto van jouw keuze er nog niet bij staan, neem dan contact op. Grote kans dat we deze ook kunnen leveren.

We kijken er met enthousiasme naar uit om samen een bijdrage te leveren aan een mooi en leefbaar Noord-Nederland!